VBL_6600.width-1920.jpegquality-75

Ondernemingsrecht

Create raving fans:
satisfied customers are
not good enough.

PARTNER VAN DE ONDERNEMING

De ondernemingscel van VSA streeft ernaar om een onderneming zoveel als mogelijk te ontzorgen door haar te adviseren bij het doorvoeren van belangrijke beslissingen en herstructureringen, bij het sluiten en het beheren van contracten of het voeren van procedures.

VSA treedt daarbij op als een ware partner van de onderneming, waarbij op actieve wijze en in nauw overleg met de onderneming strategieën en oplossingen worden aangereikt.

TEAM

De ondernemingscel van VSA kan terugvallen op een team van doorgedreven specialisten in een zeer breed spectrum van materies waarmee een onderneming in aanraking kan komen. Dit laat ons toe om ondernemingen bij te staan in complexe dossiers die diverse domeinen van het recht aanbelangen. Daarnaast is ook de samenwerking met de specialisten in het strafrecht van VSA bijzonder waardevol.

Met haar ruime expertise en gemotiveerd team streeft VSA ernaar om voor een onderneming een onestopshop te vormen waarbij ze met al haar juridische vragen of geschillen terecht kan. In het geval zich een probleem stelt in een rechtsdomein waarin VSA niet over de vereiste knowhow beschikt, wordt samengewerkt met geprivilegieerde partners.

"Positive thinkers get positive results because they are not afraid of problems."