kelly-sikkema-SkFdmKGxQ44-unsp.width-1280.jpegquality-75

Advies en contractenbeheer

VSA verstrekt ondernemingen adviezen omtrent uiteenlopende kwesties in diverse materies, zoals handelsdistributie (agentuur, concessie, makelaardij, commissie, franchising en overige commerciële contracten), handelspraktijken en consumentenbescherming, intellectuele eigendom, gegevensbescherming en privacy, beslag, bancair recht en zekerheden, insolventierecht, goederen- en vastgoedrecht, overige contracten (koop-verkoop, huur (woning- en handelshuur), pacht, aanneming van werk en van diensten), vennootschappen en verenigingen (o.a. aandeelhouders-, management en andere overeenkomsten), arbeidsrecht, sociale zekerheid en administratief recht.

Met haar advies en contractenbeheer tracht VSA de impact van een eventueel geschil zoveel als mogelijk te beperken voor een onderneming.

Daarnaast staat VSA ondernemingen bij in het onderhandelen, het sluiten en het beheren van contracten of andere commerciële documenten in deze materies.

The time to repair the roof
is when the sun is shining