pexels-rodnae-productions-7821684

aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

VSA staat zowel ondernemingen, particulieren als verzekeringsmaatschappijen bij in alle mogelijke facetten omtrent aansprakelijkheid, verzekeringen en schade.

Wanneer u door toedoen van een ander schade lijdt, heeft u recht op een passende schadevergoeding. VSA verleent bijstand bij het opsporen van de aansprakelijke partij en het vervolgens bekomen van een passende schadevergoeding. Zelf kan u uiteraard ook door derden aangesproken worden wegens een fout of nalatigheid begaan door uzelf, een familielid, een huisdier, een verzekerde of een aangestelde.

Ook in deze gevallen staan wij u bij met het oog op het desgevallend betwisten van uw aansprakelijkheid en het bekomen van een correcte regeling met de schadelijder. Gelet op onze expertise in het strafrecht en het verkeersrecht hebben wij de nodige ervaring in het behandelen van dossiers betreffende lichamelijke schade voortvloeiend uit onrechtmatige daden (geweldsdelicten, zedendelicten, verkeersongevallen, etc.). In samenwerking met diverse specialisten (artsen, psychotherapeuten, psychologen, psychiaters, verkeersdeskundigen, etc.) streven wij ernaar om tot een correcte schadeafhandeling te komen. Dit zowel voor de slachtoffers als voor de schadeveroorzakers.

Daarbij wordt getracht om elk geschil zo pragmatisch en efficiënt mogelijk af te handelen. Dit met bijstand vanaf de eerste fase (de expertises, onderhandelingen, etc.) en met aandacht voor het betrachten (indien gewenst, mogelijk of aangewezen) van een minnelijke regeling teneinde eventuele gerechtelijke procedures te vermijden.

Onze expertises binnen het aansprakelijkheidsrecht:

  • Buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Contractuele aansprakelijkheid
  • Productaansprakelijkheid
  • Begroting van lichamelijke schade
  • Verkeersongevallen
  • Medische aansprakelijkheid
  • etc.

Onze specialist