pexels-pedro-2827999

Tuchtrecht

Diverse beroepsgroepen beschikken over eigen tuchtprocedures en -regels. Daarbij zetelen geen beroepsrechters maar wel lekenrechters behorende tot dezelfde beroepsgroep als de tuchtrechtelijk vervolgde persoon (of tot de toezichthoudende overheid) in het bevoegde tuchtorgaan.

Aangezien de gevolgen van een dergelijke procedure en een eventuele tuchtstraf enorm kunnen zijn voor de reputatie en de carrière van de betrokkene, is een resultaatsgerichte verdediging met bijzondere aandacht voor zijn/haar (processuele) rechten van groot belang.

VSA heeft ervaring met tuchtprocedures van onder andere artsen, leerkrachten, politiemensen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen. 

Doordat tuchtprocedures veelal gepaard gaan met of een uitloper zijn van een strafonderzoek, is VSA’s ervaring met en inzicht in het straf(proces)recht zeker en vast een troef.

Onze specialisten