Walter Van Steenbrugge​

Vennoot Sport- en Strafrecht

Walter Van Steenbrugge is samen met Jo Van Acker de stichter van het kantoor. Zijn kenmerkende gedrevenheid kleurt de stijl van het advocatenkantoor. Walter Van Steenbrugge treedt op in sport- en in strafzaken.

Walter Van Steenbrugge is een nationaal en internationaal strafpleiter die zich al drie decennia laat gelden als een voorvechter van fundamentele mensenrechten. Zowel voor slachtoffers als voor daders van misdrijven. Hij gaat in elke zaak tot het uiterste. Zijn credo is om iedere zaak te behandelen alsof het om zichzelf of om één van zijn intimi gaat.

Zijn open blik brengt hem echter ook bij andere disciplines. Zo is hij de starter van het Forensisch Competence Center (FCC). Dit is een denk- en werkgroep van specialisten komende uit diverse domeinen (psychiatrie, psychologie, neurologie, moraalfilosofie en communicatiewetenschappen) die binnen de muren van het kantoor dossiers benadert tezamen met de penalisten van het advocatenteam.

Vele procedures worden gevoerd voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en voor het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Onlangs, in juni 2019, boekte het kantoor een groot succes voor de Verenigde Naties inzake illegale opsluitingen en ontvoeringen van Gülenisten in Turkije.

Daarnaast is Walter Van Steenbrugge ook specialist in het sportrecht. Hij verleent juridische bijstand aan sporters en clubs, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Dat begint bij advies aan sportverenigingen bij geschillen of aan individuele sporters die over hun contract moeten onderhandelen. Maar Walter Van Steenbrugge verzette ook bakens in spraakmakende nationale en internationale sport(doping)zaken. Hij verdedigt professionele en amateursporters of supporters die geconfronteerd worden met het sportsanctierecht.

Het woord en de pen zijn zijn vaste werkinstrumenten. Hij pleit in het Nederlands en het Frans. Walter Van Steenbrugge is tevens auteur van boeken, juridische bijdragen, blogs en opiniestukken. Hij spreekt tijdens studiedagen en voordrachten en neemt deel aan publieke debatten over justitie.

Vanaf 1 oktober 2019 zal Walter Van Steenbrugge de studenten van de Universiteit Gent aan de Faculteit Rechten begeleiden in de ‘legal clinic mensenrechten’, een samenwerkingsverband dat wordt opgezet met de Universiteit Gent.

Diploma

Licentiaat in de Rechten, Universiteit Gent, 1987

Stageplaats

Advocatenkantoor Luc Van Den Bossche

Ervaring

Ingeschreven aan de Balie van Brussel sinds 2022
Ingeschreven aan de Balie van Gent sinds 1987
Lid van de Commissie Strafprocesrecht van de Orde van Vlaamse Balies

Specialisaties

Bijstand aan daders en slachtoffers van misdrijven
Nationaal en internationaal strafrecht
Mensenrechten
Ondernemingsstrafrecht
Drugszaken
Assisenzaken
Sportrecht
Dopingzaken
Sportsanctierecht
Tuchtrecht

Talen

Nederlands, Frans, Engels

Andere

Docent strafrecht en strafprocesrecht in de beroepsopleiding voor advocaten van de Orde van Vlaamse Balies
Gastdocent aan verschillende universiteiten, hogescholen en middelbare en lagere scholen
Gastdocent in de permante vorming van de Universiteit Gent en Arteveldehogeschool over Forensische Gedragswetenschappen
Docent aan de Nationale Politieschool
Auteur van blogs (deredactie.be) en opiniestukken
Auteur van meerdere juridische bijdragen en boeken
Vaste columnist voor het vakblad Sport & Strategie (sportenstrategie.nl)
Spreker op studiedagen, geeft regelmatig voordrachten en neemt deel aan publieke debatten

Juridische bijdragen

Bijdrage aan Het geweten van onze strafpleiters, Margot Vanderstraeten, Linkeroever Uitgevers, 2011.
Rechtertje spelen kan net zo min in de sport. Analyse van de uitspraak van de kortgedingrechter te Brussel d.d. 14 december 2009 in de zaak Wickmayer en Malisse, TSP 2010, afl. 1, 8-13.
Slachtoffer van sportagressie: Gevaar niet enkel op het veld maar ook op de rechtbank?, TSP 2010, afl. 2, 8-13.
In memoriam Jan Wauters 12 jun 2010, TSP 2010, afl. 3, 3.
Het WADA [World Anti Doping Agency] en haar zucht naar macht: maar wat met de sporter?, TSP 2010, afl. 5, 35-39.
Het wetsontwerp internering: het lijden eindelijk verlicht?, Fatik 2007, afl. 114, 16-20, A. De Clerck en W. Van Steenbrugge.
Waar justitie in België écht voor staat. Over splitsingsscenario’s en echte oplossingen, in X., Waar België voor staat: een Toekomstvisie, G. Buelens, J. Goossens, D. Van Reybrouck (eds.), Meulenhoff/Manteau, 2007.
Bijdrage in Orde van de Dag, Thema: Internering – Ontgrendeld, 2005, Academia Press.
Geïnterneerden en mensenrechten, in X., Vrijheden en vrijheidsbeneming. Mensenrechten van gedetineerden, E. Brems e.a. (eds.), Intensentia, Antwerpen, 2005, 307-322.
De internering van delinquenten met een geestesstoornis. Enkele beschouwingen bij het voorontwerp van wet, in het licht van artikel 6 van het EVRM-verdrag, Orde van de dag 2001, afl. 15, 61-68.
Enkele overwegingen bij de Wet Franchimont, Ad Rem 2004.
Assisenprocedure: pro vs. contra, Ad Rem 2004, afl. 1, 39-45, J. De Man, H. Diependaele, M. Geyskens, W. Mertens, J. Swennen, W. Van Steenbrugge, P. Van Eeckhaut.
Beschouwingen omtrent de wet van 11 juli 1994 betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging, Ex.Crim. 1994, afl. 16.

Opinie & blog

Walter Van Steenbrugge over Artikel 6 en het recht op een fair proces
Toeristen
Human Rights Unltd. Fried van Hoof Award

Boeken

W. Van Steenbrugge, Schuld en Boete: graag zonder blinddoek, Academia Press, 2018
W. Van Steenbrugge, Straffen op Mensenmaat, Uitgeverij Luster, 2012
W. Van Steenbrugge, La parôle est libre, la plume aussi …, 2008
W. Van Steenbrugge, De Affaire Justitie, Meulenhoff/Manteau, 2007

Contact

0032 (0)9 269 10 69
walter.vansteenbrugge@vsadvocaten.be
personal assistant: Louise Verhelst, louise.verhelst@vsadvocaten.be – 0032 (0)9 269 10 61