_VBL8228.width-1920.jpegquality-75
AANPAK

MISSION STATEMENT

VSA wil advocatuur brengen van een buiten-gewoon niveau, waarbij grondigheid, juridische kennis en doorzicht, een multidisciplinaire aanpak en doordachte strategie de bouwstenen zijn, en die zoveel mogelijk leidt tot maatschappelijk relevante juridische resultaten (België, Europa, wereldwijd).

Onafhankelijkheid en ongebondenheid zijn onontbeerlijk bij VSA, zodat de advocaat zijn cliënt in volle vrijheid kan bijstaan als een integer en onverzettelijk juridisch raadgever en begeleider, steeds met respect voor kernwaarden als betrouwbaarheid, integriteit en menselijke waardigheid.

De stijl van de dienstverlening is onberispelijk, vertoont een hoge mate van creativiteit en is helder in al zijn vormen van communicatie.

Hoogstaande technologie en doordachte bedrijfsprocessen onderbouwen de dienstverlening en zorgen voor een excellente, innovatieve bedrijfsvoering waarbij de klant centraal staat.

WERKWIJZE

Wij verdedigen elke zaak zoals we zelf verdedigd zouden willen worden. De lat ligt hoog. Het enige wat telt, is het belang van de cliënt. En daar gaan we voluit voor, zonder rem en zonder iets onbenut te laten.

Tijdens een eerste gesprek toetsen we of en hoe wij nieuwe cliënten optimaal kunnen dienen. We gaan samen na of onze diensten aansluiten bij uw behoeften en situatie. U komt te weten wat u van ons kunt verwachten en onder welke voorwaarden. Daar hoort ook een kostenafweging bij en we bekijken of u recht heeft op rechtsbijstand.

De klemtoon ligt op een grondige aanpak. Wij hanteren een geijkte werkwijze voor elk dossier. Een juridische en feitelijke analyse vormen de basis, zoveel mogelijk gestaafd met multidisciplinaire informatie. Daarop volgt een doordachte strategie, met groot respect voor de menselijke waardigheid.

Een sterk team van hooggespecialiseerde advocaten gaat op zoek naar een oplossing voor elk aspect in uw dossier. Onze multidisciplinaire aanpak is een unieke troef. En we kijken daarvoor verder dan ons kantoor. We beroepen ons voortdurend op een uitgebreid netwerk van externe specialisten, de beste in hun vak. Zij zorgen voor inzichten en achtergronden die kunnen bijdragen aan de oplossing van uw juridisch probleem.

We combineren die grondige aanpak met een hoge graad van creativiteit en juridisch vernuft. Zo kunnen we u helpen in de meest complexe situaties.

HET BEGON IN 1991

Begin jaren 90 voelden drie jonge advocaten, Christine Mussche, Walter Van Steenbrugge en Jo Van Acker, dat hun gedachtegoed te verwant was om niet samen te werken. In september 1991 kreeg hun “maatschap van advocaten” vorm en ze specialiseerden zich van meet af aan in zowel strafrecht als ondernemingsrecht.

De eerste jaren werkten Jo Van Acker en Walter van Steenbrugge vanuit een pand aan de Gebroeders Vandeveldestraat in Gent. Op 1 mei 1994 verhuisden ze samen met Christine Mussche naar een kantoor in de Limburgstraat. Vrij snel kwamen andere advocaten en administratieve medewerkers het trio versterken. In 2008 ruilde het team het stadscentrum in voor Merelbeke, maar dat huis werd zeven jaar later opnieuw te klein. Sinds 1 juli 2015 huist VSA in een gebouw te midden van bos en natuur in Mariakerke. Tweeëntwintig advocaten en elf administratieve krachten werken er als een hecht en goed geolied team.

Het kantoor zweert bij 360 graden teamwork, met allerlei domeinspecialisten en een permanente kennis- en strategieoverdracht. Het enige doel daarbij is: zaken voor de cliënt zo krachtig en correct mogelijk waarnemen en verdedigen.

An eye for an eye
makes the whole world blind

— Gandhi

DE VOORDELEN VAN ONZE AANPAK

  • Dankzij specialisten in elk deeldomein van het recht, bieden we de grootste juridische expertise.
  • We brengen geen doorsnee advocatuur, maar vechten met stijl en met de grootste zorgvuldigheid voor het belang van de cliënt. We laten daarbij geen enkel wapen onbenut om de strijd te winnen.
  • Achter elke verdediging gaan een grondige analyse en een doordachte strategie schuil. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen de grootste arbeid voor de cliënt tot de beste resultaten leidt.
  • Wij zijn creatieve geesten. Ervaring leert dat advocatuur op een hoog niveau vereist dat je als jurist ook in staat bent om platgetreden paden te verlaten.

Zonder dwarsliggers
leg je geen sporen.

nl_BENL