Christine Mussche

Vennoot Sport- en Strafrecht

Christine Mussche is advocaat sinds 1984. Ze werkte al meteen nauw samen met Walter Van Steenbrugge en Jo Van Acker en vervoegde het jonge kantoor dan ook vanaf de beginjaren. Christine Mussche treedt op in het strafrecht in de brede zin en heeft een bijzondere expertise in zedenmisdrijven.

In de eerste jaren van haar loopbaan specialiseerde Christine Mussche zich in het jeugdrecht. Ze evolueerde richting strafrecht door een fascinatie voor het menselijk gedrag, het falen van dat gedrag en de oorzaken daarvan. Haar mensvisie loopt als een rode draad doorheen de integere manier waarop ze slachtoffers en daders van misdrijven bijstaat.

Christine Mussche weet een jarenlange ervaring als strafpleiter te combineren met een frisse kijk en ze blijft zich verrijken met telkens nieuwe materies die aanleunen bij het strafrecht met de bedoeling de cliënt op de meest volwaardige manier bij te staan. Ze treedt op in het strafrecht in de brede zin en heeft een bijzondere expertise in zedenmisdrijven.

Zij is het eerste aanspreekpunt bij alle nieuwe zaken.

Diploma

Licentiaat in de Rechten, Universiteit Gent, 1984

Stageplaats

Advocatenkantoor Ignace Peckstadt

Ervaring

Ingeschreven aan de Balie van Gent sinds 1984

Specialisaties

Bijstand aan daders en slachtoffers van misdrijven
Algemeen en bijzonder strafrecht
Zedenzaken
Assisenzaken
Halsmisdrijven

Opinie & blog

Misbruik in de kerk

Talen

Nederlands, Frans, Engels

Andere

Lid van de Raad van de Orde van de Gentse balie.
Lid van de Raad van Bestuur van de vzw Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling Oost-Vlaanderen.
Lid van de Raad van Bestuur van de vzw Touché.
Lid van de Raad van Bestuur van de Compagnie Cécilia.
Lid van de Raad van Bestuur van de vzw Empathie.
Plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
Bemiddelaar in familiezaken.

Contact

0032 (0)9 269 10 69
christine.mussche@vsadvocaten.be
personal assistant: Jeroen Adams, jeroen.adams@vsadvocaten.be – 0032 (0)9 269 10 62