Junior Bauwens

Sportrecht

Gezien VSA over meerdere specialisten beschikt in diverse domeinen van het recht, wist het kantoor zich sedert vele jaren een ruim cliënteel te verwerven in het sportrecht.

Het sportrecht typeert zich immers door een grote verscheidenheid aan problemen die zich kunnen voordoen. Sport is hoe langer hoe meer een economische, en dus veelkleurige business geworden.

CONTRACTEN – ADVIES – GESCHILLEN

Een grote kennis van het contracten- en vennootschapsrecht is essentieel voor de sporter en de sportclub. Al te dikwijls zijn de contracten van de sporter met zijn club onvoldoende transparant of worden de belangrijkste aspecten die de toekomst van de atleet kunnen bepalen niet in de overeenkomst voorzien. Het portretrecht wordt vaak niet geregeld zodat onaangename verrassingen de sporter zuur kunnen opbreken. Een heldere, fiscale uitleg is eveneens aangewezen, naast een grondige en gedegen kennis van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Uiteraard zijn er ook de tucht- en disciplinaire geschillen die best worden behandeld door advocaten die gespecialiseerd zijn in het straf – en tuchtrecht.

Het gaat me bij alles om passie.
Er moeten bubbels zijn.
Niets mag ooit stoppen,
alles moet altijd doorgaan.

ONE-STOP-SHOPPING

Laat nu net de sterkte van VSA erin bestaan dat het advocatenkantoor beschikt over deze domeinspecialisten waardoor elke sporter voor alle soorten problemen en conflicten bij VSA terechtkan en hij zo aan one-stop-shopping kan doen.

Het is dan ook niet toevallig dat VSA thans optreedt voor vele professionele sportclubs, vooral in het voetbal en het wielrennen (7 profclubs in de Belgische competitie, 2 World Tour wielerploegen).

Internationaal

De vraagstukken van sporters vertonen een internationale component zodat de kennis van het recht van de overkoepelende sportinstituten zoals bijvoorbeeld FIFA, de Internationale Wielerunie (UCI), Het Olympisch Comité (IOC), etc. noodzakelijk is.

Onze specialisten

When you stop learning
you stop growing