voting-rights-are-human-rights-gfce12745d_1920

Mensenrechten

ELKE ZAAK IS EEN MENSENRECHTENZAAK

Strijden voor de eerbiediging van éénieders fundamentele rechten behoort tot het DNA van VSA. Met een gezonde vechtlust, zet VSA zich dagelijks onvermoeibaar in voor een meer rechtvaardige samenleving. Daar wordt steeds met stijl, maar hard voor gevochten.

Deze strijd start in de kleinste zaak voor een Belgische rechtbank waarin het recht op een eerlijk proces dient te worden gevrijwaard, en gaat tot het voeren van procedures voor internationale mensenrechteninstanties.

EXPERTISE

Binnen het kantoor is er de afgelopen jaren een grote expertise opgebouwd binnen de mensenrechtenrechten. Er werden – met succes – diverse procedures gevoerd voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het VN-Mensenrechtencomité,…

VSA valt terug op een uitgebreid en divers netwerk van academici, middenveldorganisaties, politici,… die hun bijzondere expertise ter beschikking stellen om dossiers op alle mogelijke vlakken te optimaliseren.

Met deze kaarten in de hand, gelooft VSA dat zij the extra mile kan gaan in elk dossier.

OUT-OF-THE-BOX THINKING

De strijd voor mensenrechten anno 2022 vereist een innovatieve en creatieve aanpak. VSA onderscheidt zich door haar unieke out-of-the-box approach. In functie van de noden van de cliënt en de eigenheden van het vraagstuk, ontwerpt VSA steeds een oplossing op maat. Zo tracht VSA op verschillende manieren een positieve impact te hebben:
  • Via de klassieke rechterlijke procedures voor de nationale en supranationale rechtsorganen;
  • Via het redigeren van wetsvoorstellen en het participeren aan het wetgevend proces (‘public affairs’);
Daarnaast verlegt VSA grenzen op het vlak van mensenrechten door het opzetten van klein- en grootschalige pro bono projecten met een maatschappelijke impact. Via de Legal Clinic Mensenrechten helpt VSA de (mensenrechten)advocaten van morgen te vormen.

Onze specialisten

"Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home - so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. [...]
Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere.
Without concerted citizen action to uphold them close to home,
we shall look in vain for progress in the larger world."

Forensic Competence Center