Johan Vande Lanotte

Senior Legal Counsel Ondernemingsrecht

Johan Vande Lanotte bouwde als buitengewoon hoogleraar grondwettelijk recht én als bestuurder een enorme ervaring en expertise op. Als Senior Legal Counsel werkt hij mee aan de internationalisering van VSA. Hij pusht het kantoor om maatschappelijke vraagstukken ook ‘out of the box’ te analyseren en zo de blik te verruimen en kennis te verzamelen.

Johan Vande Lanotte heeft eind 2018 de politiek voorgoed vaarwel gezegd om zich voortaan volledig te focussen op het Recht. Naast succesvol politicus is Johan Vande Lanotte Minister van Staat, buitengewoon hoogleraar grondwettelijk recht en mensenrechten aan de Universiteit van Gent en een basket- en poëzieliefhebber.

Het advocatenkantoor ervaart steeds vaker hoe nodig het is om de Mensenrechten te verdedigen en gaat voluit die uitdaging aan. Johan Vande Lanotte wendt zijn expertise aan op het vlak van Grondwettelijk Recht en Mensenrechten om mee te werken aan deze internationale uitbouw van het kantoor.

Johan is ook actief in de cel Ondernemingsrecht, één van de specialisaties van Van Steenbrugge Advocaten. Als gewezen Minister van Economie en initiatiefnemer van het Wetboek Economisch Recht, zal hij actief de ondernemingscel begeleiden.

Meer in het algemeen zal Johan de coach zijn van het jonge, talentvolle team van het kantoor. Hij pusht hen om de geëffende paden te verlaten, daagt hen uit om ‘out of the box’ te denken en zo de advocatuur in een breder, maatschappelijk perspectief te plaatsen.

Diploma

Doctoraat in de Rechten, Universiteit Gent, 1986
Doctoraatsthesis: “De noodzakelijke decentralisatie? Rechtsvergelijkende studie naar de mogelijkheden, basiskenmerken en publiekrechtelijke vormgeving van een decentralisatie op intermediair niveau binnen de Belgische context”, bekroond met de Prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen, 1986.
Licentiaat in de Rechten, Vrije Universiteit Brussel, 1981
Licentiaat Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen, 1978

Ervaring

Advocaat aan de Balie van Gent (1986 – 1987)
Adjunct-Auditeur in de Raad van State (1989)
Auditeur in de Raad van State (1989 – 1990)
Docent Recht aan de Vrije Universiteit Brussel (1988 – 1991)
Buitengewoon hoogleraar Grondwettelijk Recht & Mensenrechten aan de Universiteit Gent (1988- nu)
Diensthoofd Vakgebied Grondwettelijk Recht aan de Universiteit Gent (1991 – nu)
Co-oprichter van het Mensenrechtencentrum aan de Universiteit Gent (2004)
Politieke loopbaan van 30 jaar waaronder 13 jaar vice-eerste minister (1988 – 2018)
Houder van de Francqui Leerstoel aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt (2019)

Specialisaties

Grondwettelijk Recht
Mensenrechten
Bestuursrecht
Onderhandeling & Bemiddeling

Opinie & blog

Waarop wachten we om het onderzoek van het ICC extra middelen te geven? 
Contactonderzoek, een inbreuk op uw privacy?
Hulp bij zelfdoding: geen materiële beperkingen, zegt Duits grondwettelijk hof
Nieuwe situaties en nieuwe problemen vragen om nieuwe oplossingen.

Talen

Nederlands, Frans, Engels

Publicaties Internationaal Recht inzake Mensenrechten, inzonderheid het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)

Johan Vande Lanotte en Yves Haeck, Handboek Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Antwerpen, Intersentia, 2004-2005, 3 volumes, 2.777 p.
André Alen, Johan Vande Lanotte, Eugeen Verhellen, Fiona Ang, Eva Berghmans en Mieke Verheyde (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2005-heden, telkens afzonderlijk boekdeel per recht/vrijheid.
Jeremy Sarkin, Yves Haeck en Johan Vande Lanotte (eds.), Resolving the tension between crime and Human Rights: An evaluation of European and South African Issues, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2001, 355 p.
Johan Vande Lanotte, Jeremy Sarkin en Yves Haeck (eds.), The Principle of Equality. A South African and a Belgian Perspective, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2001, 252 p.
Johan Vande Lanotte, Yves Haeck, Jan Lathouwers, Bruno Tobback en Mieke Van de Putte, Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in Hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 1997, 293 p.

Publicaties Belgisch Grondwettelijk en Administratief Recht

Johan Vande Lanotte, Siegfried Bracke en Geert Goedertier, België voor Beginners. Wegwijs in het Belgisch Labyrint, Brugge, Die Keure, 2017, 18e editie, 317p.
Bijhorend YouTube-videokanaal: België voor Beginners – Johan Vande Lanotte.
Alain Gerlache, Johan Vande Lanotte, Marc Uyttendaele, Siegfried Bracke en Geert Goedertier, La Belgique pour débutants. Le labyrinthe belge: guide pratique, Brugge, Die Keure, 2017, 317p.
André Mast, Jean Dujardin, Marnix Van Damme en Johan Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2017, 21e editie, 1.522p.
Johan Vande Lanotte, Geert Goedertier, Yves Haeck, Jurgen Goossens en Tom De Pelsmaeker, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2015, 2 volumes, 1.666p.
Johan Vande Lanotte, Jean Dujardin, Jurgen Goossens en Geert Goedertier, Basisbegrippen publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 7e editie, 461p.

Dit betreft een niet-exhaustieve lijst van publicaties. De volledige bibliografie van Johan Vande Lanotte vindt u op de website van de Universiteit Gent.

Contact

0032 (0)9 269 10 69
johan.vandelanotte@vsadvocaten.be
personal assistant: Jeroen Adams, jeroen.adams@vsadvocaten.be – 0032 (0)9 269 10 62