alina-grubnyak-ZiQkhI7417A-uns.width-1920.jpegquality-75_atshZG8

Handelsdistributie en overige commerciële contracten

Uitbouw van een nieuw netwerk

Voor de uitbouw van een distributienetwerk bestaan verschillende samenwerkingsvormen die elk hun eigen wettelijk kader hebben dat bepalend is voor onder meer de rechten en verplichtingen van beide partijen, de vergoedingsregeling, de beëindigingsmogelijkheden en de eventueel verschuldigde beëindigingsvergoedingen. Voor welbepaalde samenwerkingsvormen bestaat daarenboven een precontractuele informatieplicht voor diegene die (distributie)rechten verleent, met betrekking tot onder meer de marktomstandigheden in de betrokken sector en het reeds bestaande distributienetwerk.
De ondernemingscel van VSA kan u adviseren en bijstaan bij het maken van de juiste keuze voor een welbepaalde samenwerkingsvorm, de redactie van de samenwerkingsovereenkomst en de afhandeling van (gerechtelijke) geschillen, inzake onder meer:
  • agentuur
  • concessie
  • makelaardij
  • commissie
  • franchising
  • overige commerciële contracten (zoals onder meer licentieovereenkomsten, sponsoringovereenkomsten, zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten)

Onze specialist