pexels-min-an-771313

Administratief recht

Ondernemingen en organisaties krijgen vaak te maken met administratieve beslissingen die hun werking beïnvloeden, beperken of zelfs soms onmogelijk maken. 

VSA heeft alle kennis in huis om uw onderneming met raad en daad bij te staan en zo nodig de juiste procedures bij het Grondwettelijk Hof, de Raad van State of de gewone rechtbanken te voeren om uw rechten te vrijwaren.

Onze specialist