pexels-pixabay-273209

Ondernemingsstrafrecht

De economische wereld wordt in toenemende mate onderworpen aan gedetailleerde regelgeving in diverse domeinen. De inbreuken op deze regelgeving worden niet alleen administratiefrechtelijk, maar ook strafrechtelijk beteugeld. Hierdoor lopen bedrijven en hun bestuurders en aangestelden dagelijks strafrechtelijke risico’s, vaak zonder dit te beseffen. Om deze risico’s te beperken, biedt VSA een strafrechtelijke, op maat gemaakte due diligence aan.

Wanneer een bedrijf, zijn bestuurders en/of aangestelden worden verdacht van een strafrechtelijke inbreuk in het kader van de onderneming, is het van belang dat het strafrechtelijk onderzoek van bij aanvang wordt opgevolgd door een team met kennis van zaken. De gevolgen van een strafrechtelijk onderzoek kunnen namelijk groot zijn: niet alleen staat de reputatie van het bedrijf op het spel, ook kunnen de rekeningen van de vennootschap worden bevroren en de economische activiteiten aan banden worden gelegd. Aangezien de verdediging voor de rechtbank in het ondernemingsstrafrecht vaak betrekking heeft op technische aangelegenheden, start men best tijdig met de voorbereiding ervan.

VSA heeft ervaring met de strafrechtelijke en administratiefrechtelijke verdediging van ondernemingen, hun bestuurders en aangestelden, alsook met de bijstand aan slachtoffers in het kader van onder andere volgende misdrijven:

  • Economische en financiële misdrijven
  • Fiscale misdrijven
  • Faillissementsmisdrijven
  • Sociale misdrijven
  • Stedenbouwkundige en milieumisdrijven
  • Inbreuken op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
  • Cybercriminaliteit

Onze specialistEN