lianhao-qu-LfaN1gswV5c-unsplas.width-1920.jpegquality-75_JhbcTnr

Gegevensbescherming en privacy

Wettelijke bescherming

De zogenaamde ‘GDPR’ geniet bijzondere belangstelling gezien de grotere bezorgdheid voor een degelijke bescherming van persoonsgegevens en privacy en de belangrijke sancties verbonden aan een eventuele schending daarvan.

Voor ondernemingen

Ondernemingen en organisaties dienen hun bedrijfsprocessen op elke niveau en binnen elke dienst aan te passen aan de geldende wetgeving teneinde hoge boetes te vermijden.

De ondernemingscel van VSA kan u begeleiden om uw onderneming of organisatie privacy proof te maken en kan daarbij onder meer instaan voor het opstellen van de noodzakelijke privacyvoorwaarden, verwerkersovereenkomsten, een dataverwerkingsregister, etc.

Voor individuen

Individuen genieten onder de privacywetgeving vele rechten, waaronder het recht op informatie, verzet, toegang/inzage, verbetering, overdraagbaarheid van de gegevens, gegevens-wissing, etc.

Ook als individu kan u bij de ondernemingscel van VSA terecht om uw privacy-rechten te laten gelden, zoals onder meer voor het laten verwijderen van welbepaalde gegevens die toegankelijk zijn via zoekmachines op internet.