samson-ZGjbiukp_-A-unsplash.width-1920.jpegquality-75

Bancair en Kredietrecht en -zekerheden

Ondernemingen die willen groeien of investeren doen vaak een beroep op externe financiering. Er worden dan ook dagelijks kredieten afgesloten. Niet alleen met banken, maar ook tussen ondernemingen onderling, bijvoorbeeld door een leningsovereenkomst of via de rekening-courant.

Om te waarborgen dat deze kredieten ook worden terugbetaald bestaan er allerhande soorten zekerheden, de ene al sterker dan de andere (hypotheek, pandrecht, borgstelling, etc.)

De ondernemingscel van VSA kan u begeleiden bij het zorgvuldig opstellen van een krediet- of leningsovereenkomst en bij de keuze van de geschikte zekerheden.

Daarnaast beschikt VSA over ruim 30 jaar ervaring bij het invorderen van kredieten en leningen, alsook bij het organiseren van het meest gepaste verweer op dergelijke invorderingen.

Wij kunnen u onder meer bijstaan bij overeenkomsten en geschillen over:
  • Leningsovereenkomsten
  • Kredietopeningen (kaskrediet, investeringskrediet, etc.)
  • De wederbeleggingsvergoeding of funding loss (lees hier een opinie- en blogbijdrage over de wederbeleggingsvergoeding)
  • Hypotheken, hypothecaire volmachten, hypotheekbeloften, pandrechten, borgstellingen, patronaatsverklaringen, bankgaranties, negatieve zekerheden, etc.
  • Eigendomsvoorbehoud
  • Leasing
  • Hypothecaire woonkredieten en consumentenkredieten
  • Kredietbemiddeling, kredietagentuur en kredietmakelaardij