hector-j-rivas-1FxMET2U5dU-uns.width-1920.jpegquality-75

Overnames en Corporate Housekeeping

Oprichting en herstructurering

VSA begeleidt ondernemingen bij de oprichting en de herstructurering van vennootschappen en verenigingen, en bij het nakomen van hun specifieke vennootschapsrechtelijke verplichtingen.

Overdracht en overname

Daarnaast begeleidt VSA ondernemingen bij de overdracht en overname van aandelen, een handelsfonds, een bedrijfstak en andere activa. VSA heeft doorheen de jaren onder meer een bijzondere expertise opgebouwd inzake de overnames van professionele voetbalclubs. VSA staat onder meer in voor de juridische due diligence, de redactie van de overnameovereenkomst en andere overeenkomsten, dit zowel aan de zijde van de koper als van de verkoper.”

Luck is what happens
when preparation
meets opportunity

Overdracht familiebedrijven

VSA beschikt eveneens over een bijzondere expertise in de overdracht van familiebedrijven naar de volgende generatie teneinde een op maat gemaakte overdracht te begeleiden, dewelke zowel aan de wensen van de ouders als de verwachtingen van de kinderen voldoet. Hiervoor beschikt VSA tevens over een specifieke vermogens- en successieplanningcel.