Van_Steenbrugge10.width-1920.jpegquality-75

Expertise

ONDERNEMINGSRECHT

VSA heeft als advocatenkantoor 30 jaar ervaring in het voorkomen, het regelen en het uitprocederen van geschillen met een mogelijk ernstige impact op een onderneming in diverse materies.

 

 

De ondernemingscel van VSA streeft ernaar om een onderneming zoveel als mogelijk te ontzorgen door haar te adviseren bij het doorvoeren van belangrijke beslissingen en herstructureringen, bij het sluiten en het beheren van contracten of het voeren van procedures.

SPORTRECHT

Gezien VSA over meerdere specialisten beschikt in diverse domeinen van het recht, wist het kantoor zich sedert vele jaren een ruim cliënteel te verwerven in het sportrecht.

Het sportrecht typeert zich immers door een grote verscheidenheid aan problemen die zich kunnen voordoen. Sport is hoe langer hoe meer een economische, en dus veelkleurige business geworden.

STRAFRECHT

Het team advocaten rond vennoten Walter Van Steenbrugge,Christine Mussche en Johan Heymans verdedigt daders en slachtoffers en/of hun nabestaanden met een open blik.

 

 

Ze laten hun juridische kennis bevruchten door andere expertises: neurologie, psychiatrie, psychologie, sociologie… En ze werken samen met verkeersdeskundigen, toxicologen, gespecialiseerde artsen en accountants.

VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

VSA adviseert en begeleidt haar cliënten op een objectieve en onafhankelijke wijze bij al hun vragen omtrent vermogens- en successieplanning. Hierbij staan de noden en wensen van de cliënt centraal en vormen zij het uitgangspunt in specifieke situaties.

Sinds 1991


Een goed advocaat is iemand die vooral inhoud kan brengen. Het is de inhoud die blijft hangen bij de rechters.