charles-deluvio-AT5vuPoi8vc-un.width-1920.jpegquality-75

Rechtsbijstand

Een “gratis” advocaat?
Vergeet uw verzekering niet!

Weinig mensen weten dat ze kosteloos een advocaat kunnen inschakelen via hun verzekering.

Rechtsbijstand kan worden verzekerd door een aparte polis (de zogenaamde rechtsbijstandverzekering) of aanvullend op een andere polis, zoals bij een autoverzekering, een familiale verzekering, een brandverzekering, een polis uitbating bedrijf…

Wordt u bijvoorbeeld gedagvaard voor de Politierechtbank voor een verkeersinbreuk, weet dan dat uw autopolis doorgaans voorziet in de vrije keuze van een advocaat. De verzekering betaalt alle kosten.

Bent u slachtoffer van een misdrijf, dan kan het dat u recht heeft op een gratis advocaat. Bovendien waarborgen bepaalde polissen ook een schadevergoeding als de dader onvermogend blijkt. Het kan dus de moeite zijn zo’n schadevergoeding aan de rechtbank te vragen, ook al dacht u dat er niets te rapen viel.

Uw familiale polis kan tussenkomen voor de kost van een advocaat als u zelf schade heeft berokkend aan een derde.

Wie verdacht wordt van een onopzettelijk misdrijf kan in bepaalde gevallen kosteloos beroep doen op een advocaat. Verdachten van een opzettelijk misdrijf komen soms in aanmerking voor rechtsbijstand, maar veel polissen stellen dan als voorwaarde dat er een vrijspraak volgt.

Neemt u een aparte verzekering rechtsbijstand, dan zijn er veel meer situaties waarin u een advocaat kunt inschakelen. Bijvoorbeeld: contractuele, fiscale, sociaalrechtelijke, arbeidsrechtelijke, familiale, administratieve, tuchtrechtelijke of andere geschillen.

Elke polis moet individueel worden onderzocht. Geloof niet te snel dat u uit de boot valt. Wij bekijken dit graag samen met u.

Wat kost een advocaat?

Laat de mogelijke kost sowieso geen drempel bij juridische problemen zijn. Als u op tijd een advocaat raadpleegt, voorkomt u grotere problemen en dus ook grotere kosten.

Wij hechten veel belang aan duidelijke communicatie over onze erelonen. We lichten die toe van zodra we zicht hebben op de aard van uw zaak. Wij hanteren geen vaste tarieven. Onze erelonen kunnen afhangen van allerhande factoren, zoals de complexiteit van de zaak, de hoogdringendheid, de specialisatiegraad, de waarde van het geschil, enzovoort. Soms kunnen we ook een vast bedrag afspreken of een jaarcontract afsluiten. Die laatste formule hanteren we vaak bij bedrijven die meerdere zaken lopen hebben. Na een eerste intakegesprek bezorgen we u een offerte.

Onze facturen omvatten naast onze prestaties ook vergoedingen voor gemaakte kosten. Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten bovendien verplicht om BTW aan te rekenen.

We maken hier graag correcte afspraken rond, zodat wij ons verder voluit op ons werk voor u kunnen concentreren.