TEGENVOETS AFLEVERING 5: 25 JAAR NA DUTROUX

Tegenvoets? Dat is de scherpe blik van 2 juristen op actualiteit en maatschappij. Walter Van Steenbrugge en Johan Vande Lanotte kijken met één oog naar wat leeft in onze samenleving en met het andere naar de wet en het recht.

25 jaar geleden werd Marc Dutroux gearresteerd. Wat gebeurde er sindsdien?

Slachtoffers zouden een sterke positie krijgen tijdens de procedure en bij de strafuitvoering. Is dat ook gebeurd?

De informatie uitwisseling tussen de politiediensten was een groot probleem. Wordt de informatie nu beter uitgewisseld? En wordt die informatie wel goed gecontroleerd.

Arrestatie en veroordeling: dus gevangenis. België loopt achter. Worden gevangenen correct behandeld? Krijgen mensen met psychiatrische problemen een menswaardige behandeling? Beschermen we onze maatschappij tegen recidive?

In de podcast “Tegenvoets” geven Walter Van Steenbrugge en Johan Vande Lanotte hun antwoord op deze vragen.