VSA2.width-1920.jpegquality-75

Adviezen aan advocaten

Door de enorme complexiteit van het recht en door de steeds evoluerende rechtspraak, is het voor advocaten nagenoeg onmogelijk om bij te blijven in veel verschillende rechtstakken. Omdat ons team heel wat gespecialiseerde advocaten omvat, hebben wij alle nodige expertise in huis om zelfs  in de meest complexe zaken de best mogelijke verdediging aan te bieden.

Regelmatig worden wij daarom door confraters gevraagd om bijstand te verlenen in een dossier dat een specifieke expertise vergt waarover de betrokken advocaat niet of in onvoldoende mate beschikt. Die bijstand kan gaan van het verlenen van technische adviezen tot bijstand in het voeren van een specifieke procedure (bijv. voor het Grondwettelijk Hof of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens).

Hebt u als advocaat een dossier te behandelen waarvoor u op onze bijstand beroep wenst te doen, aarzel dan niet om ons te contacteren.