Verweer Acid

Voor een goed begrip van het verweer dat donderdag 18 januari 2024 voor de correctionele rechtbank te Brugge werd gevoerd ter verdediging van de Youtuber Acid, hierbij de “headlines” van het pleidooi: 1/ De grondwet van België voorziet in het fundamenteel recht op vrije meningsuiting. De wetgever wilde dat dissidente...

Grondwettelijke toetsing van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tijdens de Coronapandemie

Tijdens de Coronapandemie heeft de federale overheid een overbruggingsrecht voor zelfstandigen uitgewerkt.  Dit moest ervoor zorgen dat zelfstandigen die door de pandemie hun activiteiten dienden stopte zetten, een vergoeding kregen. Zelfstandigen “met kinderlast” kregen een extra toelage. Tot daar geen enkel probleem. Er rees wel een probleem met de omschrijving van het criterium dat werd gebruikt om te bepalen of een...

Het kind en het badwater

Minister van justitie, Vincent Van Quickenborne, wil het snelrecht in strafzaken nieuw leven inblazen. Het wetsvoorstel ligt op tafel van de ministerraad die voor het zomerreces de invoering ervan moet mogelijk maken.  Wat wil elke burger van een strafonderzoek? Dat het onderzoek snel en grondig gevoerd wordt. Snel omdat bestraffing...

De bescherming van het beroepsgeheim: het Hof van Beroep roept een halt toe aan de verontrustende tendens in onderzoeken naar georganiseerde misdaad

Het Hof van Beroep van Antwerpen besliste woensdag tot de vrijspraak van ex-advocaat Pol Vandemeulebroucke voor lidmaatschap aan een criminele organisatie. Zijn vervolging en veroordeling in eerste aanleg was namelijk gebaseerd op afgeluisterde gesprekken die informatie gedekt door het beroepsgeheim bevatten. Aangezien de onderzoekers deze beschermde informatie niet hadden behandeld...