Het kind en het badwater

Minister van justitie, Vincent Van Quickenborne, wil het snelrecht in strafzaken nieuw leven inblazen. Het wetsvoorstel ligt op tafel van de ministerraad die voor het zomerreces de invoering ervan moet mogelijk maken.  Wat wil elke burger van een strafonderzoek? Dat het onderzoek snel en grondig gevoerd wordt. Snel omdat bestraffing...

De bescherming van het beroepsgeheim: het Hof van Beroep roept een halt toe aan de verontrustende tendens in onderzoeken naar georganiseerde misdaad

Het Hof van Beroep van Antwerpen besliste woensdag tot de vrijspraak van ex-advocaat Pol Vandemeulebroucke voor lidmaatschap aan een criminele organisatie. Zijn vervolging en veroordeling in eerste aanleg was namelijk gebaseerd op afgeluisterde gesprekken die informatie gedekt door het beroepsgeheim bevatten. Aangezien de onderzoekers deze beschermde informatie niet hadden behandeld...

Hoe krijg ik mijn strafblad terug blanco?

U zit met een aantal veroordelingen op uw strafblad uit uw onbezonnen jaren en zou deze toch liever kwijt dan rijk zijn? Bepaalde jobs of functies vereisen immers een blanco strafblad. Dat kan, althans in de meerderheid van de gevallen. Wij leggen u graag uit hoe u dit bewerkstelligt.  Er...

nl_BENL