Het “hoofddoekendebat”: de symbooldiscussie voorbij

Berichten in de media dat studentes in de lerarenopleiding vaak geen stageplaats vinden omwille van hun hoofddoek zetten het debat daarover de voorbije week weer op scherp. Het Gemeenschapsonderwijs (“GO!”), dat sinds 2013 een algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens hanteert, verwijst daarbij naar haar grondwettelijke plicht om neutraal onderwijs in...

Opvangcrisis in België: tweede veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 1 maand tijd

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geeft twee duidelijke signalen aan België: (1) de rechtsstaat vereist dat definitieve rechterlijke beslissingen gerespecteerd worden en (2) de opvangcrisis heeft tot gevolg dat er een reëel risico bestaat op onherstelbare schade voor kandidaat-vluchtelingen in ons land. Het EHRM heeft...

De Gentse Drugbehandelingskamer (DBK)

In de Verenigde Staten van Amerika en in Canada kent men “drug courts” of “drug treatment courts”: het zijn gespecialiseerde kamers of rechtbanken die beklaagden trajecten aanbieden die erop gericht zijn hen te helpen bij de behandeling van een drugverslaving. Men probeert hiermee het recidiverisico in te dijken, maar ook ...

nl_BENL