Aflevering 11 – Godsdienstvrijheid

Van boerkini’s tot onverdoofd slachten: op zoek naar rechtlijnigheid in beslissingen Het thema godsdienstvrijheid zat deze maand al twee keer in het nieuws. Afgelopen week, met het afwijzen in het Brussels parlement van een verbod op het onverdoofd slachten van dieren. En een tweede keer op 7 juni, toen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een klacht van ons kantoor over een zaak rond een boerkiniverbod in Antwerpen ontvankelijk verklaarde. Dat het Europees Hof een klacht ontvankelijk verklaart, is nieuws. Dat gebeurt namelijk maar in 2% van de gevallen. Het is natuurlijk vreemd: het Hof van Beroep in Antwerpen had een boerkiniverbod in een zwembad bekrachtigd, terwijl het Hof van Beroep in Gent, in een identieke situatie, zulk verbod van tafel had geveegd. Identieke gevallen, maar verschillende rechtspraak. Hoe komt het dat rechters op hetzelfde grondgebied tot verschillende beslissingen komen? Of ook politici in het geval van het onverdoofd slachten? Het debat rond Godsdienstvrijheid wordt duidelijk gevoed door emoties. Walter en Johan nemen afstand en kijken met open blik.