logo white_black
stop vatican immunity for sexual abuse

persbericht 13/01/2022

VSA blijft strijdvaardig: slachtoffers seksueel misbruik binnen de Kerk trekken naar de Grote Kamer van het EHRM voor een herbeoordeling.

 

Het EHRM oordeelde op 12 oktober 2021 dat de slachtoffers van het seksueel misbruik door Katholieke geestelijken geen schadevergoeding kunnen vragen voor de burgerlijke rechter omdat het Vaticaan en haar vertegenwoordigers zich kunnen beroepen op de staatsimmuniteit van de Heilige Stoel.

 

Wat is het resultaat? De slachtoffers blijven in de kou staan: de daders moeten zich niet verantwoorden, de slachtoffers worden niet erkend in hun leed en krijgen geen enkele vorm van schadevergoeding.

 

Deze uitspraak is niet enkel van toepassing op de slachtoffers in deze zaak, maar raakt elk slachtoffer van seksueel misbruik door geestelijken op het Europese continent.

Net omwille van die belangrijke en onherroepelijke impact voorziet het EVRM in uiterst uitzonderlijke zaken die een groot maatschappelijk, politiek en juridisch belang hebben in de mogelijkheid om de zaak te laten herbeoordelen door de Grote Kamer (samenstelling van 27 rechters).

 

Gelet op de uiterst onrechtvaardige gevolgen en grote precedentswaarde van het arrest, werd op 12 januari 2022 namens de slachtoffers een verzoek tot doorverwijzing naar de Grote Kamer neergelegd. Duizenden mensen wereldwijd, verschillende nationale en internationale professoren en diverse mensenrechtenorganisaties ondersteunden het verzoek.

 

Het gemotiveerd verzoek moet nu worden onderzocht door een panel van vijf rechters.

 

De beslissing tot verwijzing kan een lotsverbetering betekenen voor de duizenden slachtoffers zowel in België als daarbuiten. VSA hoopt voor hen dat gerechtigheid finaal zal geschieden.

 

Voor meer informatie of commentaar kan u contact opnemen met :

  • Walter Van Steenbrugge: walter.vansteenbrugge@vsadvocaten.be.
  • Johan Heymans: johan.heymans@vsadvocaten.be.
nl_BENL