Vanaf januari is mr. Noens bevoegd om te zetelen als tuchtrechter in een collegiale kamer van het Vlaams Sporttribunaal.

Mr. Liesbet Noens werd door de benoemingscommissie van de Vlaamse Sportfederatie aangeduid als lid van de tuchtkamer grensoverschrijdend gedrag van het Vlaams Sporttribunaal. Vanaf januari is mr. Noens bevoegd om te zetelen als tuchtrechter in een collegiale kamer.

Het Vlaams Sporttribunaal (VST) is sinds 1 januari 2021 operationeel om tuchtprocedures inzake grensoverschrijdend gedrag in de sport te behandelen. Het richtte hiervoor een onderzoeksinstantie op, evenals een tuchtkamer en een tuchtkamer hoger beroep.

Ga voor meer informatie over de tuchtprocedures grensoverschrijdend gedrag naar www.vlaamssporttribunaal.be.

nl_BENL