logo white_black
stop vatican immunity for sexual abuse

persbericht 13/01/2022

VSA blijft strijdvaardig: slachtoffers seksueel misbruik binnen de Kerk trekken naar de Grote Kamer van het EHRM voor een herbeoordeling.

 

Het EHRM oordeelde op 12 oktober 2021 dat de slachtoffers van het seksueel misbruik door Katholieke geestelijken geen schadevergoeding kunnen vragen voor de burgerlijke rechter omdat het Vaticaan en haar vertegenwoordigers zich kunnen beroepen op de staatsimmuniteit van de Heilige Stoel.

 

Wat is het resultaat? De slachtoffers blijven in de kou staan: de daders moeten zich niet verantwoorden, de slachtoffers worden niet erkend in hun leed en krijgen geen enkele vorm van schadevergoeding.

 

Deze uitspraak is niet enkel van toepassing op de slachtoffers in deze zaak, maar raakt elk slachtoffer van seksueel misbruik door geestelijken op het Europese continent.

Net omwille van die belangrijke en onherroepelijke impact voorziet het EVRM in uiterst uitzonderlijke zaken die een groot maatschappelijk, politiek en juridisch belang hebben in de mogelijkheid om de zaak te laten herbeoordelen door de Grote Kamer (samenstelling van 27 rechters).

 

Gelet op de uiterst onrechtvaardige gevolgen en grote precedentswaarde van het arrest, werd op 12 januari 2022 namens de slachtoffers een verzoek tot doorverwijzing naar de Grote Kamer neergelegd. Duizenden mensen wereldwijd, verschillende nationale en internationale professoren en diverse mensenrechtenorganisaties ondersteunden het verzoek.

 

Het gemotiveerd verzoek moet nu worden onderzocht door een panel van vijf rechters.

 

De beslissing tot verwijzing kan een lotsverbetering betekenen voor de duizenden slachtoffers zowel in België als daarbuiten. VSA hoopt voor hen dat gerechtigheid finaal zal geschieden.

 

Voor meer informatie of commentaar kan u contact opnemen met :

  • Walter Van Steenbrugge: walter.vansteenbrugge@vsadvocaten.be.
  • Johan Heymans: johan.heymans@vsadvocaten.be.

De VZW Morgen is van Mij zet zich al jarenlang in voor de slachtoffers van het structureel seksueel misbruik binnen de Kerk. 

Vandaag lanceerden zij de petitie ‘Stop Vatican Immunity for Sexual Abuse’ in een allerlaatste poging tot rechtvaardigheid voor de miljoenen slachtoffers wereldwijd die al jarenlang geen toegang krijgen tot een onafhankelijke rechter.

Op 12 oktober 2021 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de immuniteit van de Heilige Stoel zwaarder weegt dan het recht van de (on)rechtstreekse slachtoffers om hun zaak te laten behandelen door een onafhankelijke rechter. 

Resultaat? De Heilige Stoel blijft immuun voor rechtsvervolging en de slachtoffers blijven na meer dan 10 jaar procederen in de kou staan. 

Samen met de slachtoffers, tracht de VZW Morgen is van Mij de zaak doorverwezen te krijgen naar de Grote Kamer van het EHRM voor een herbeoordeling.

Mijn kantoor steunt VZW Morgen is van Mij en de slachtoffers voor de volle 200% in hun betrachting.

Bij deze een warme oproep om de petitie te tekenen en zo mee het verschil te maken voor de slachtoffers van het seksueel misbruik.

Tekenen kan via de volgende link: : https://www.change.org/p/european-court-for-human-rights-lift-vatican-immunity-for-sexual-abuse

nl_BENL