regeerakkoord bevestigt: schenkingen voor buitenlandse notaris zullen moeten worden geregistreerd

Er is de afgelopen maanden heel wat verschenen in de media over het schenken voor een buitenlandse notaris, een voorrecht waarover de ‘happy few’ zouden beschikken om hun vermogen belastingvrij over te dragen naar de volgende generatie. Wat is dit nu juist ?

Een schenking voor een buitenlandse notaris is een courante praktijk die  al jaar en dag wordt gebruikt om twee belangrijke aspecten te combineren: een notariële schenkingsakte en het opteren voor een risicotermijn in de erfbelasting, in plaats van het onmiddellijk afdragen van de schenkbelasting.

Een notariële schenkingsakte is verplicht voor bepaalde schenkingen, bijvoorbeeld voor aandelen van een vennootschap of voor het opnemen van bepaalde modaliteiten zoals een voorbehoud van vruchtgebruik, een restschenking of een opschortende voorwaarde.

Indien deze akte voor een Belgische notaris wordt verleden, dan moet die akte verplicht worden geregistreerd en is er automatisch een schenkbelasting verschuldigd. Het betalen van de schenkbelasting werkt bevrijdend voor de erfbelasting.

De wet vereist hiervoor echter geen Belgische notariële akte. Er kan ook worden geopteerd om de goederen te schenken voor een buitenlandse notaris en daarvoor geldt op heden géén verplichte registratieplicht in België (met uitzondering voor onroerende goederen). Op die manier heeft men het voordeel van een notariële akte en vermijdt men de onmiddellijke opeisbaarheid van de schenkbelasting in België.

Om te vermijden dat iedereen naar een buitenlandse notaris zou trekken, heeft de wetgever een risicotermijn voor deze schenkingen ingevoerd: indien de schenker binnen de drie jaar na de schenking (zeven jaar voor een familiale vennootschap) overlijdt en de schenking is vóór diens overlijden niet ter registratie aangeboden, dan is er alsnog erfbelasting verschuldigd over de geschonken goederen. De begiftigde neemt dus een risico.

Om deze praktijk een halt toe te roepen werd op 17 juni 2020 een wetsvoorstel ingediend dat vanaf 1 december 2020 een registratieplicht zou invoeren voor schenkingen voor buitenlandse notarissen. Voor wat betreft bankgiften en handgiften zou de huidige regeling wél behouden blijven.

Na advies van de Raad van State van 14 september 2020 zal dit wetsvoorstel mogelijk worden opgesplitst.

Inmiddels werd de doelstelling van dit wetsvoorstel, met name de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten door Belgische rijksinwoners, in het Regeerakkoord van de zogenaamde Vivaldiregering bevestigd.

Tot 1 december 2020 kan een Belgische rijksinwoner een schenking doen voor een buitenlandse notaris, zonder verplichte registratie ervan. Afhankelijk van de goedkeuring van het wetsvoorstel en de effectieve datum van inwerkingtreding, kan dit mogelijk nog tot een latere datum.

Aarzel niet om ons te contacteren mocht u hier vragen bij hebben.Stefan-5668-2-e1601541400922.jpg

“Meer dan ooit is het aangewezen om de eigen familiale situatie te gaan optimaliseren in functie van de veranderende fiscaliteit en wetgeving. Op basis van een digitale ‘foto’ van uw persoonlijke situatie, kunnen wij perfect tonen wat er naar wie gaat en wie wat betaalt indien er sprake zou zijn van een (plotseling) overlijden.
Aan de hand daarvan kunnen specifieke mogelijkheden tot optimalisatie worden voorgesteld en geïmplementeerd. Zo bent u voorbereid en heeft u gemoedsrust over uw persoonlijke situatie.
Wij staan u daar graag in bij.”handtekening-SDP-e1600793612556.png

Stefan De Plus
stefan.deplus@vsadvocaten.be
+32 (0)9 269 10 67