ONDERZOEK NAAR HET VERPLICHT KARAKTER VAN VACCINATIE IN DE ZORGSECTOR

Aan wie het aanbelangt,

Wij kunnen u hierbij bevestigen dat ons kantoor momenteel in opdracht van een groep belanghebbenden aan het onderzoeken is of onder andere de regelgeving die door minister Vandenbroucke werd aangekondigd, met name het introduceren van een wettelijke verplichting tot vaccinatie in de zorgsector, te verenigen valt met de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd door de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek zullen we mogelijks gerechtelijke stappen adviseren om het verplicht karakter van dergelijke vaccinatie aan te vechten voor de bevoegde Belgische rechtscolleges.

Ons kantoor neemt daarbij geen politieke standpunten in voor of tegen vaccinatie maar beperkt zich louter tot een juridische analyse van het voorliggende vraagstuk.

We houden u verder op de hoogte via onze website en sociale media kanalen.