Biddit: een aantal aandachtspunten

Eens kandidaat-kopers hun droomwoning hebben gevonden, proberen zij deze zo snel als mogelijk aan te kopen. Zoals zo vaak, is ook hier het internet de snelste weg. Sinds 2018 kunnen kandidaat-kopers woningen online aankopen via de inmiddels gekende website www.Biddit.be. Helaas heeft dit meer dan eens als gevolg dat overhaaste kopers zich achteraf bedenken. Kunnen zij in dat geval nog afzien van de aankoop?

Rechtsgeldig systeem?

Biddit is een onlineplatform dat het sinds 2018 mogelijk maakt om woningen online openbaar te verkopen en aan te kopen. Het systeem van “elektronische openbare verkopen” is wettelijk verankerd zodat verkoopovereenkomsten die via Biddittot stand komen rechtsgeldig zijn.

Het is een platform dat werd ontwikkeld door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Een verkoop via Biddit gebeurt onder toezicht en met de tussenkomst van een notaris. Bijgevolg zijn er ook bij een aankoop van een woning via Biddit notariskosten verschuldigd.

Elk bod is bindend

Kandidaat-kopers dienen in te loggen met een elektronische identiteitskaart (en kaartlezer) of via de Itsme-app. Op die manier kan de notaris de identiteit en leeftijd van de bieders controleren. Wie is ingelogd, kan vervolgens een bod plaatsen. Kandidaat-kopers kunnen zien welke biedingen er worden uitgebracht, maar kennen de identiteit van de bieders niet. Ook de verkoper kent de identiteit van de verschillende bieders niet.

Elk bod dat wordt uitgebracht, is bindend. De notaris wijst het onroerend goed toe aan degene die het hoogste bod uitbracht. Als naderhand bijvoorbeeld blijkt dat er geen lening kan worden bekomen, zal dit in principe geen geldige reden vormen om van het (hoogste) bod te kunnen afzien. Kopers dienen dus voor het uitbrengen van hun bod zeker te zijn dat zij het geboden bedrag ook effectief kunnen betalen. Dit is enkel anders wanneer de verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk voorzien in een opschortende voorwaarde voor het bekomen van een woonkrediet.

Bovendien is niet enkel het hoogste bod bindend. Ook de 4 volgende biedingen zijn namelijk bindend tot maximaal 10 werkdagen na de afsluiting van de biedingen. Indien de verkoop om een of andere reden niet kan doorgaan met de hoogste bieder, komt de koopovereenkomst dus tot stand met de volgende in rij.

De premie

De eerste bieder die een bod doet dat minstens gelijk is aan de instelprijs en het onroerend goed nadien ook effectief aankoopt, krijgt een korting op de aankoopprijs van 1% berekend op zijn eerste bod.

De “Zandloper”

Het heeft geen nut om te wachten tot de allerlaatste seconde voor de sluitingstijd om op die manier  de andere bieders af te troeven. Indien nog in de laatste 5 minuten een bieding wordt gedaan, wordt de sluitingstijd immers automatisch met 5 minuten verlengd. Tijdens deze 5 bijkomende minuten worden echter enkel biedingen aanvaard van kandidaat-kopers die voorheen reeds een bod hadden gedaan.

De verkoper beslist

Na het sluiten van de biedingen stelt de notaris de verkoper in kennis van het bedrag van het hoogste bod. Enkel indien de verkoper het bedrag aanvaardt, wordt het onroerend goed ook effectief toegewezen aan de hoogste bieder. Wie het hoogste bod deed, is dus nog niet zeker van de aankoop.

Ontbinding als enig redmiddel

Afzien van het hoogste bod zal doorgaans enkel kunnen mits betaling van de in de verkoopsvoorwaarden voorziene schadevergoeding. Dit kan een forfaitair bedrag zijn, een percentage van de geboden koopprijs of het verschil tussen de geboden koopprijs en het tweede hoogste bod.

Zij die een woning wensen aan te kopen via Biddit doen er dus goed aan om enkel een weloverwogen bod uit te brengen dat zij ook effectief kunnen financieren. Voor wie het hoogste bod heeft gedaan, is er in geval van aanvaarding ervan door de verkoper geen (kosteloze) weg meer terug. 

nl_BENL