Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan? Online dialooggesprek met Mia De Schampelaere en Walter van Steenbrugge

Datum: Dinsdag 13 april 2021 20:00

Regio: Antwerpen

Locatie: Zoom

Type: Gespreksavond

Organisator: Een organisatie van het Humanistisch Verbond (Vlaanderen) in samenwerking met het VKMO – Katholiek Netwerk (Nederland)


De nieuwe publicatie De getemde mens (Uitgeverij Gompel&Svacina) is een uniek project met bijdragen van 140 (bekende en onbekende) auteurs uit Vlaanderen en Nederland met diverse culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Onder redactie van historicus Martin Harlaar.

Met het boek als aanleiding organiseren het Humanistisch Verbond (Vlaanderen) en het VKMO Katholiek Netwerk (Nederland) een reeks dialooggesprekken met telkens twee auteurs of sprekers met expertise in de thematiek van ethiek en samenleven.

Op dinsdagavond 13 april gaat juriste en politica (CD&V) Mia De Schampelaere in gesprek met advocaat Walter Van Steenbrugge. Ook zij buigen zich over de twee prangende vragen die de kern uitmaken van deze reeks dialooggesprekken:

Wat is de oorsprong van de moraal?

Hoe kunnen mensen met uiteenlopende religieuze en levensbeschouwelijke standpunten toch harmonieus met elkaar samenleven?

Volgend op het gesprek kunnen de deelnemers vragen stellen via de Q & A functie van de online webinar.

De sprekers

Mia De Schampelaere is juriste en heeft een lange staat van dienst in de Belgische politiek, onder meer als christendemocratisch volksvertegenwoordiger, senator, gemeenteraadslid en schepen (CD&V).

We zijn allemaal kwetsbaar en aan de gebrokenheid van het bestaan ontkomt niemand. Hoe blijven we een goed en moedig mens, wanneer anderen ons benijden en bedriegen, wanneer we bijna niet rondkomen om in leven te blijven, wanneer we bedreigd worden met fysiek of psychisch geweld? Dat is een grote menselijke uitdaging. Te groot voor de mens alleen?

Walter Van Steenbrugge is een Belgische advocaat, auteur en strafpleiter. Hij verwierf bekendheid naar aanleiding van de moord op veearts Karel Van Noppen en kwam recent nog in de media als advocaat van huisarts Joris Van Hove in het geruchtmakende euthanasieproces rond Tine Nys.

Het zal zaak zijn de kinderen van vandaag deze internationale verdragstekst (het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, red.) als basis voor een waardevol leven bij te brengen, eerder dan zich van bij de geboorte te laten volproppen met onzinnige verwachtingen en andere religieuze hersenspinsels, die vaak het etiket van moraal opgekleefd krijgen.

Inschrijvingen en info

Deelname is gratis, inschrijven kan via deze link. De deelnemers ontvangen na inschrijving via e-mail een link voor de Zoom-sessie.

Meer info: secretariaat Humanistisch Verbond, secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).

nl_BENL