Cedric Haspeslagh

Partner Ondernemingsrecht

Cedric Haspeslagh is doorgewinterd in het beslagrecht en privaat bankrecht. Na het doorlopen van het tweejarige traject als stagiair-gerechtsdeurwaarder, maakte hij in 2014 de overstap naar Van Steenbrugge Advocaten. Vanuit passie en praktijkervaring behandelt hij onder meer complexe beslag- en insolventiedossiers. Hij publiceert geregeld over het beslag- en insolventierecht. Daarnaast is hij ingeschreven als EU-advocaat bij de balie van Barcelona en verleent hij bijstand bij de aankoop van Spaans vastgoed.

In 2008 behaalde Cedric Haspeslagh een bachelor in het bedrijfsmanagement met als specialisatie rechtspraktijk. In 2012 studeerde hij af als master in de rechten. Na zijn studies doorliep hij de tweejarige gerechtsdeurwaardersstage op het kantoor van Robrecht Timmerman in Ronse. Gaandeweg raakte hij steeds meer geboeid door het beslagrecht en het advocatenberoep.

Vanuit interesse en ervaring legt Cedric Haspeslagh zich bij Van Steenbrugge Advocaten toe op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht met een uitgesproken expertise in het privaat bank- en kredietrecht, beslag- en executierecht, contractenrecht en insolventierecht.

Cedric Haspeslagh is sedert 2021 ingeschreven als EU-advocaat aan de balie van Barcelona. Hij verleent bijstand bij de aankoop van vastgoed in Spanje.

Diploma

Bachelor in het bedrijfsmanagement (specialisatie rechtspraktijk), Arteveldehogeschool, cum laude, 2008
Master in de rechten, Universiteit Gent, magna cum laude, 2012
Erasmus Mundi Programme, University of Surrey, Guildford, Verenigd Koninkrijk, 2011-2012

Stageplaats

Gerechtsdeurwaarderskantoor Robrecht Timmermans, 2012-2014
Van Steenbrugge Advocaten, 2014-heden

Ervaring

Ingeschreven aan de Balie van Gent sinds 2014

Ingeschreven als EU-advocaat aan de Balie van Barcelona sinds 2021 (aansluitingsnummer: 124)

Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht (TIBR) en van de deelredactie ‘beslag’ sinds 2022

Specialisaties

Ondernemingsrecht
Bancair en financieel recht
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Zekerhedenrecht
Insolventierecht
Internationaal privaat(proces)recht
Spaans vastgoedrecht

Juridische bijdragen

“Onderpand van de hypothecaire schuldeiser verruimd: burgerlijke vruchten worden ook onroerend na faillissement” (noot onder Cass. 9 december 2021), TIBR 2022, afl. 1, RS-176.

“Kredietopening, lening en wederbeleggingsvergoeding: the story goes on & on & on” (bespreking van Cass. 3 februari 2022), Corporate Finance Lab, 22 maart 2022.

“Commentaar bij de artikelen XX.21 tot en met XX.37 van het Wetboek van Economisch Recht” in Geannoteerd Wetboek Ondernemingsrecht, Brugge, die Keure, 2021, 901-915 (opsporing van ondernemingen in moeilijkheden, voorlopige maatregelen, ondernemingsbemiddelaar en minnelijk akkoord).

“Verzet op huurgelden na uitvoerend onroerend beslag en schuldenaarsverklaring (art. 1576 Ger.W.)” (noot onder Gent 8 oktober 2019),  RW 2021-22, afl. 15, 597-601.

“Commentaar bij artikel 1576 Ger.W.” in Comm.Ger., Mechelen, Kluwer, 2021, afl. 122, 1-30 (onroerendmaking van en verzet op huur- en pachtgelden na uitvoerend onroerend beslag).

“De Catch 22 van de gerechtelijke reorganisatie: balanceren tussen een open portaal en misbruikbestrijding”, TBH 2021, afl. 6, 817-827.

“Procederen door of tegen (of dagvaarden van en uitvoeren tegen) een gefailleerde” (noot onder Cass. 11 oktober 2018), RW 2020-21, afl. 18, 702-705.

“Kan een voorkooprecht worden uitgeoefend onder voorbehoud van de makelaarskosten?” (noot onder Gent 12 november 2019), RABG 2020, afl. 15, 1268-1271.

“Investeringskrediet en wederbeleggingsvergoeding. Licht aan het einde van de tunnel na recente cassatiearresten?” (bespreking van Cass. 27 april 2020 en Cass. 18 juni 2020), Corporate Finance Lab, 13 augustus 2020.

“De genuanceerde plicht voor separatisten tot aangifte van schuldvordering in een faillissement” (noot onder Cass. 16 januari 2020 en Cass. 12 maart 2020), TIBR 2020, afl. 2, RS-3-5.

“Dankzij corona tijdelijk geen verrassingen? KB nr. 15 legt bewarend roerend beslag vergaand aan banden”, Corporate Finance Lab, 29 april 2020.

“Recente ontwikkelingen inzake bewarend beslag en urgentie: volstaat een gebrek aan vrijwillige betaling en/of betwisting?” (noot onder Gent 5 maart 2019), TIBR 2020, afl. 1, RS-49-55.

“Kan men reeds een verzoek tot rekeninginformatie indienen (art. 1447/1 Ger.W.)?”, RW 2019-20, afl. 12, 442.

“Openbare verkoop onroerend goed is eenvoudiger geworden”, Juristenkrant 2018, afl. 373, 10.

Opinie & blog

Dwangsom en uitvoeringstermijn: opletten geblazen voor het aanvangspunt 
Kredietopening, lening en wederbeleggingsvergoeding. Cassatie stelt verder scherp. 
Beslag op onroerend goed en huurgelden: rijk der vrijheid voor derde-beslagenen? 
Kan een verkooprecht worden uitgeoefend onder voorbehoud?
Een investeringskrediet vervroegd terugbetalen: wederbeleggingsvergoeding betalen of niet?
Aangifte van schuldvordering in faillissement vergeten?
Is het mogelijk om rekeninginformatie in te winnen met het oog op een bankbeslag?
In Vlaamse rechtbanken enkel Nederlands, of toch andere talen toegelaten? Grondwettelijk Hof zegt: enkel Nederlands.
‘The postman only rings twice’ is een filmklassieker met een doemscenario. Wat als de gerechtsdeurwaarder overgaat tot een dubbele betekening van dezelfde rechterlijke beslissing?
Beschikkingsonbevoegdheid van de gefailleerde gerelativeerd. Kan een gefailleerde zelf een rechtsmiddel aanwenden?
Verkoop van andermans zaak: sowieso nietig of te regulariseren?
Gerechtelijke reorganisatie en misbruikbestrijding: is de slinger te ver doorgeslagen?

Talen

Nederlands, Engels, Frans, Spaans

Contact

0032 (0)9 269 10 69
cedric.haspeslagh@vsadvocaten.be
personal assistant: Kinga Stohr-Botar, kinga.stohr-botar@vsadvocaten.be0032 (0)9 269 10 67

nl_BENL