Cedric Haspeslagh

Partner Ondernemingsrecht

Cedric Haspeslagh legt zich toe op het bancair recht, beslag- en executierecht, contractenrecht en insolventierecht. Hij koos eerst voor een carrière als gerechtsdeurwaarder om zich vervolgens in 2014 aan te sluiten bij de Gentse balie en Van Steenbrugge Advocaten te vervoegen.

In 2008 behaalde Cedric Haspeslagh een bachelor in het bedrijfsmanagement met als specialisatie rechtspraktijk. In 2012 studeerde hij af als master in de rechten. Na zijn studies doorliep hij de tweejarige gerechtsdeurwaardersstage op het kantoor van Robrecht Timmerman in Ronse. Gaandeweg raakte hij steeds meer geboeid door het advocatenberoep.

Vanuit interesse en ervaring legt Cedric Haspeslagh zich bij Van Steenbrugge Advocaten toe op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht met een uitgesproken expertise in het privaat bank- en kredietrecht, beslag- en executierecht, contractenrecht en insolventierecht.

Diploma

Bachelor in het bedrijfsmanagement (specialisatie rechtspraktijk), Arteveldehogeschool, cum laude, 2008
Master in de rechten, Universiteit Gent, magna cum laude, 2012
Erasmus Mundi Programme, University of Surrey, Guildford, Verenigd Koninkrijk, 2011-2012

Stageplaats

Gerechtsdeurwaarderskantoor Robrecht Timmermans, 2012-2014
Van Steenbrugge Advocaten, 2014-heden

Ervaring

Ingeschreven aan de Balie van Gent sinds 2014

Specialisaties

Bancair en financieel recht
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Zekerhedenrecht
Insolventierecht (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling)
Internationaal privaat(proces)recht

Juridische bijdragen

“Procederen door of tegen (of dagvaarden van en uitvoeren tegen) een gefailleerde” (noot onder Cass. 11 oktober 2018), RW 2020-21, afl. 18, 702-705.
“Kan een voorkooprecht worden uitgeoefend onder voorbehoud van de makelaarskosten?” (noot onder Gent 12 november 2019), RABG 2020, afl. 15, 1268-1271.
“Investeringskrediet en wederbeleggingsvergoeding. Licht aan het einde van de tunnel na recente cassatiearresten?”, Corporate Finance Lab, 13 augustus 2020.
“De genuanceerde plicht voor separatisten tot aangifte van schuldvordering in een faillissement” (noot onder Cass. 16 januari 2020 en Cass. 12 maart 2020), TIBR 2020, afl. 2, RS-3-5.
“Dankzij corona tijdelijk geen verrassingen? KB nr. 15 legt bewarend roerend beslag vergaand aan banden”, Corporate Finance Lab, 29 april 2020.
“Recente ontwikkelingen inzake bewarend beslag en urgentie: volstaat een gebrek aan vrijwillige betaling en/of betwisting?” (noot onder Gent 5 maart 2019), TIBR 2020, afl. 1, RS-49-55.
“Kan men reeds een verzoek tot rekeninginformatie indienen (art. 1447/1 Ger.W.)?”, RW 2019-20, afl. 12, 442.
“Openbare verkoop onroerend goed is eenvoudiger geworden”, Juristenkrant 2018, afl. 373, 10.

Opinie & blog

Kan een verkooprecht worden uitgeoefend onder voorbehoud?
Een investeringskrediet vervroegd terugbetalen: wederbeleggingsvergoeding betalen of niet?
Aangifte van schuldvordering in faillissement vergeten?
Is het mogelijk om rekeninginformatie in te winnen met het oog op een bankbeslag?
In Vlaamse rechtbanken enkel Nederlands, of toch andere talen toegelaten? Grondwettelijk Hof zegt: enkel Nederlands.
‘The postman only rings twice’ is een filmklassieker met een doemscenario. Wat als de gerechtsdeurwaarder overgaat tot een dubbele betekening van dezelfde rechterlijke beslissing?
Beschikkingsonbevoegdheid van de gefailleerde gerelativeerd. Kan een gefailleerde zelf een rechtsmiddel aanwenden?
Verkoop van andermans zaak: sowieso nietig of te regulariseren?
Gerechtelijke reorganisatie en misbruikbestrijding: is de slinger te ver doorgeslagen? 

Talen

Nederlands, Frans, Engels

Contact

0032 (0)9 269 10 69
cedric.haspeslagh@vsadvocaten.be
personal assistant: Kinga Stohr-Botar, kinga.stohr-botar@vsadvocaten.be0032 (0)9 269 10 67

nl_BENL