Registratie telewerk

Vorige week kondigde het Overlegcomité aan dat de controles op het verplichte telewerk worden opgedreven en strenger zullen worden gecontroleerd. Om de controles op het telewerk te vergemakkelijken, ontwikkelde de RSZ een registratietool waarbij ondernemingen worden verplicht om maandelijks over te gaan tot de registratie van het totaal aantal medewerkers en het totaal aantal medewerkers met een niet-telewerkbare functie in de onderneming.

De verplichting tot registratie geldt voor alle publieke en private ondernemingen, met uitzondering van ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn (bijvoorbeeld horecazaken).

Uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand dienen alle ondernemingen aan de RSZ volgende gegevens te bezorgen:

(a) het totaal aantal medewerkers in de onderneming waarbij o.m. rekening moet worden gehouden met de werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst of leerovereenkomst, personeel van onderaannemers, uitzendkrachten en zelfstandigen die op structurele basis actief zijn in de onderneming;

(b) het totaal aantal medewerkers in de onderneming met een niet-telewerkbare functie.

Het komt de werkgever toe om te beoordelen welke functie telewerkbaar is of niet.

Het gaat hierbij steeds om een foto van het aantal personen op de eerste werkdag van de maand. Indien het personeelsbestand tijdens de maand zou wijzigen, moet hiermee rekening worden gehouden bij de registratie van de volgende maand.

Aldus rust op alle ondernemingen de verplichting om uiterlijk op 6 april 2021 voor de eerste keer over te gaan tot registratie.

De registratie dient te gebeuren via een tool die beschikbaar is op de portaalsite van de RSZ. Eveneens bieden zij aanvullende toelichting over het gebruik van de tool en de registratiegegevens.

Merken wij tot slot nog op dat verplicht telewerk nog steeds de algemene regel is en de aanwezigheid van personen met een telewerkbare functie op de werkvloer steeds moeten kunnen worden verantwoord ten aanzien van de inspectiediensten. Inbreuken op het verplicht telewerk kunnen immers worden gesanctioneerd met een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 EUR of een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 EUR.

Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen heeft over telewerk. (gael.vandersteene@vsadvocaten.be)

nl_BENL