Refer-a-friend actie: do or don’t?

Een refer-a-friend actie, waarbij ondernemingen hun bestaande klanten aansporen om producten en/of diensten aan te prijzen bij hun persoonlijk netwerk, kan een zeer efficiënte manier zijn om het klantenbestand uit te breiden. Enige voorzichtigheid is echter geboden.

Het versturen van een reclamebericht op een persoonlijk e-mailadres is enkel mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van de bestemmeling zelf (de zogenaamde “opt-in”).

Voor elektronische reclameberichten (per e-mail, sms, etc.) volgt dit uit artikel XII.13 van het Wetboek van Economisch recht dat bepaalt dat “het gebruik van elektronische post voor reclame” verboden is “zonder de voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde van de boodschappen”.

Meer algemeen volgt dit uit de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, die vereist om over een rechtmatige verwerkingsgrond te beschikken (artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het is dus niet mogelijk om persoonsgegevens, zoals persoonlijke e-mailadressen, van personen van wie men de gegevens indirect heeft ontvangen van klanten te gebruiken (of zelfs maar te bewaren).

Dit geldt niet voor het toezenden van reclameberichten aan rechtspersonen als de elektronische contactgegevens die worden gebruikt onpersoonlijk zijn (bijvoorbeeld: info@bedrijf.be) (artikel 1, 2° KB van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post).

Ondernemingen dienen een refer-a-friend actie dan ook zo te organiseren dat zij zelf geen persoonsgegevens van contacten van hun klanten bewaren of gebruiken, zonder de voorafgaande expliciete toestemming van deze contacten. Dit kan door een kortingscode toe te sturen aan de klanten, die deze vervolgens zelf kunnen doorsturen aan hun persoonlijk netwerk. Om de klanten aan te sporen de code door te sturen aan geïnteresseerde contacten, kunnen de klanten beloond worden met een korting indien vanuit hun persoonlijk netwerk een bestelling wordt geplaatst.

Voor vragen over reclameacties en/of de verwerking van persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren via: elisah.vanhecke@vsadvocaten.be en aarzel niet … to refer-a-friend!

nl_BENL