Mr. Christine Mussche is welverdiend patron van het jaar 2020-2021 geworden!

Patron van het jaar

Van Steenbrugge Advocaten is een flinke KMO, getrokken door enkele krachtige locomotieven.

Christine Mussche is één van hen. Niet voor niets staat ze als eerste op het briefpapier. Christine is niet alleen een treinbestuurder, maar ook een treinbegeleider. En veeleer dan te controleren of alles wel in orde is, wil ze weten of alles naar wens verloopt.

Christine Mussche is een stralende verschijning met wie iedereen aan de praat wil. Haar luisterbereidheid is grenzeloos. Ook voor haar medewerkers.

Christine draagt het hart op de juiste plaats. Meer dan wie ook weet ze ons team te begeesteren. Geen wonder dus dat we haar allen een warm hart toedragen.

Slaan we als Gentenaars een open deur in als we zeggen dat zij een wijze dame is?

Ze is groots op vele vlakken. De bijhorende video belicht enkele facetten van haar persoonlijkheid die we zeer waarderen. Haar passie kennende, lag het voor de hand dat we een dansende ode brachten.

Dankzij haar is VSA niet alleen een flinke KMO, maar vooral een warme CMO.

nl_BENL