Kan een werkgever een werknemer verplichten om zich te laten vaccineren tegen COVID-19?

De COVID-19-vaccinatiecampagne is inmiddels van start gegaan en een groot aantal werknemers uit voornamelijk de zorgsector werden reeds gevaccineerd. Echter blijkt ook dat een kleine minderheid van de werknemers weigert om zich te laten vaccineren.

Aldus stelt zich de vraag of een werkgever een werknemer kan verplichten om zich te laten vaccineren tegen COVID-19?

Hoewel er stemmen opgaan om de inenting tegen het coronavirus verplicht te maken, voorziet de huidige Belgische (welzijns)wetgeving op dit moment niet in een vaccinatieverplichting tegen COVID-19. Derhalve kan een werkgever een werknemer ook niet verplichten om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

In het belang van de gezondheid van de werknemer en de continuïteit van de onderneming, is het voor een werkgever uiteraard wel aangewezen om zijn werknemers zo veel mogelijk te sensibiliseren en aan te moedigen om zich te laten vaccineren. Een werkgever kan er daarbij voor opteren om het vaccin kosteloos aan te bieden aan zijn werknemers. De kosteloze vaccinatie wordt overigens vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

Kan een werknemer worden ontslagen indien hij weigert om zich te laten vaccineren? Zoals vermeld bestaat er in België (nog) geen wettelijke vaccinatieplicht tegen het COVID-19-virus. Indien een werknemer weigert zich te laten vaccineren, kan dit geen contractuele wanprestatie uitmaken. Indien een werkgever alsnog zou overgaan tot ontslag van een werknemer die weigert zich te laten vaccineren, dan loopt hij het risico dat dit ontslag wordt beschouwd als kennelijk onredelijk (cf. CAO 109) of zelfs als discriminerend. Bijgevolg riskeert de werkgever een schadevergoeding te moeten betalen aan de werknemer. Ontslag ingegeven door een vaccinatieweigering, is bijgevolg af te raden.

Een werkgever zal, in het kader van zijn welzijnsbeleid, dan ook andere preventiemaatregelen moeten voorzien in de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19-virus op de werkvloer (cf. Generieke Gids van de FOD WASO) en erop toezien dat deze voorschriften worden nageleefd. Slechts indien een werknemer die verplichtingen stelselmatig naast zich neer zou leggen, zou een ontslag gerechtvaardigd kunnen zijn.

nl_BENL