VSA8.width-1920.jpegquality-75

Cassatieprocedures in Strafzaken

In strafzaken is voor het instellen van cassatieberoep en voor het opstellen van een memorie tot staving van cassatiemiddelen vereist dat de optredend advocaat houder is van een getuigschrift van de bijzondere opleiding in cassatieprocedures in strafzaken.

Daar waar het slaagpercentage van een cassatieprocedure in strafzaken gemiddeld genomen eerder laag is, halen wij door grondige analyse en dankzij de aanwezige expertise veel betere resultaten en dit aan concurrentiële tarieven.

Indien u als advocaat bijstand wenst voor het voeren van een cassatieprocedure, contacteert u ons best reeds tijdens de cassatietermijn, ook al beschikt u zelf over het vereiste attest om het cassatieberoep in te stellen.

nl_BENL