De Gentse Drugbehandelingskamer (DBK)

In de Verenigde Staten van Amerika en in Canada kent men “drug courts” of “drug treatment courts”: het zijn gespecialiseerde kamers of rechtbanken die beklaagden trajecten aanbieden die erop gericht zijn hen te helpen bij de behandeling van een drugverslaving. Men probeert hiermee het recidiverisico in te dijken, maar ook ...

nl_BENL