De regresvordering van de verzekeraar: een betwistbare vordering?

In een vorige blog werd dieper ingegaan op het recht op schadevergoeding van verkeersslachtoffers. Er werd gewezen op de wettelijke verplichting tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. Hierdoor zijn enkel motorvoertuigen toegelaten op de openbare weg mits de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door...

nl_BENL