Het financieel plan bij oprichting: let op wanneer het schild een wapen wordt…

In een recent gepubliceerd vonnis[1] oordeelde de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde dat een cijferberoeper mede aansprakelijk is voor een gebrekkig financieel plan indien hij aan de oprichters niet het advies gaf om met een dergelijk financieel plan de vennootschap niet op te richten. Terwijl het financieel plan oprichters doorgaans beschermt...

nl_BENL