AANDEELHOUDERSCHAP BINNEN EEN VENNOOTSCHAP: WAT ALS HET TUSSEN DE AANDEELHOUDERS NIET MEER BOTERT? (DEEL 2)

Wanneer er tussen aandeelhouders spanningen ontstaan, kan dit de werking van de vennootschap sterk beïnvloeden. Deze spanningen zullen zich meestal situeren in de beroepssfeer, doordat de aandeelhouders het bijvoorbeeld niet eens zijn over de toekomst van de vennootschap, maar kunnen ook hun oorzaak vinden in het privéleven van de aandeelhouders....

nl_BENL