Bondsreglement KBVB is onwettig.

Titel 8 van het Bondsreglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond reguleert de activiteiten van voetbalmakelaars. Zo schrijft de KBVB onder meer voor dat makelaars exclusiviteit kunnen bedingen. Nochtans, zo stellen Walter Van Steenbrugge en Dean Braeckman vast, verbieden zowel het Vlaamse decreet als de Brusselse ordonnantie die specifiek betrekking hebben...

nl_BENL